• ติดต่อสอบถาม
  • 02-9948200-3
  • info@bcaremedicalcenter.com

โปรแกรมวัคซีนทางเลือกป้องกันโรต้า ไวรัส

วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส Rotarix 2 doses   เหมาจ่าย 2,200 บาท
 วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส Rotateq 3 doses   เหมาจ่าย 2,500 บาท
  หมายเหตุ
  ราคาเหมาจ่ายไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ และค่าบริการพยาบาลและค่าบริการผู้ป่วยนอก
  เมื่อซื้อโปรแกรมไม่สามารถขอคืน หรือเปลี่ยนเป็นยา หรือบริการอื่น
  ราคาและเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560
สอบถามรายละเอียด โทร 0 29948200-4 ต่อ 3333

เขียนคำถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้
ทางรพ.จะตอบกลับภายใน 1วันทำการ